O mnie

O mnie kilka słów:

Rachunkowością zajmuję się od 1993 roku (w tym również jako zastępca Głównego Księgowego). Moje doświadczenie zawodowe to zarówno praca w dużej spółce akcyjnej jak też współpraca w ramach prowadzonej działalności z podmiotami gospodarczymi (spółki prawa handlowego, JDG, fundacje).

Posiadam Certyfikat Ministra Finansów nr 12881/2006 potwierdzający kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Moja praca weryfikowana była przez kontrole skarbowe i ZUS, które zawsze kończyły się wynikiem pozytywnym.

W ramach działalności biura oferuję Państwu profesjonalną obsługę, połączoną z indywidualnym podejściem do każdego klienta.  Gwarantuję pełną dyskrecję.

Ponoszę odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i dla bezpieczeństwa moich klientów posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewniające odszkodowanie w przypadku popełnienia błędów przy świadczeniu usług. To kilka słów O mnie.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą biura oraz cennikiem.